„Vhodnou základnou pro manželství je oboustranné nepochopení.“ Oscar Wilde
Diskuze nebyla zařazena k žádnému filmu, seriálu či k žádné postavě.