„Žádný člověk není tak bohatý, aby mohl koupit svoji minulost.“ Oscar Wilde
Diskuze nebyla zařazena k žádnému filmu, seriálu či k žádné postavě.