„Kdyby se mužům dostávalo manželek, jakých si zasluhují, měli by zatraceně těžký život.“ Oscar Wilde
Diskuze nebyla zařazena k žádnému filmu, seriálu či k žádné postavě.