„Žití, to je největší umění na světě, neboť většina lidí pouze existuje.“ Oscar Wilde
Diskuze nebyla zařazena k žádnému filmu, seriálu či k žádné postavě.