„Vhodnou základnou pro manželství je oboustranné nepochopení.“ Oscar Wilde
Nebyl vybrán film. Nebo-li se hodnocení neváže k žádnému filmu