„Nedostane-li žena koho chce, běda tomu, koho dostane.“ Mark Twain
Nebyl vybrán film. Nebo-li se hodnocení neváže k žádnému filmu